Απόφαση 24934/89

Απόφαση 24934/Τ-1515/1989: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής Κοινότητας Νέας Μάκρης Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 24934/Τ-1515/1989: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής Κοινότητας Νέας Μάκρης Αττικής, (ΦΕΚ 742/Δ/1989), 20-12-1989.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Την με αριθμό 87/1989 του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Μάκρης.

 

5. Την γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Συνεδρία 45,πράξη 2 της 5-10-89.

 

6. Τα από 15-12-1986 (ΦΕΚ 43/Δ/1986), 16-09-1987 (ΦΕΚ 990/Δ/1987), 09-05-1988 (ΦΕΚ 413/Δ/1988), και 14-06-1989 (ΦΕΚ 428/Δ/1989) περί εγκρίσεων των Πολεοδομικών μελετών περιοχών Κοινότητας Νέας Μάκρης Αττικής.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση όρων δόμησης 1ης και 2ης και 3ης και 4ης και 5ης πολεοδομικής ενότητας Νέας Μάκρης αυξάνοντας το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος από 8.5 m σε 8.6 m για τις Πολεοδομικές ενότητες 1 και 2 και 3 και 4 και από 8 m σε 8 m για την Πολεοδομική ενότητα 5.

 

Στον τομέα Γ της 5ης Πολεοδομικής ενότητας εξακολουθεί να ισχύει το ύψος όπως είχε εγκριθεί των 4.5 m.

 

Στις παραπάνω περιοχές στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 14 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 δεν θα έχουν ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 2 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3.

 

Αγία Παρασκευή, 28-11-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.