Προεδρικό διάταγμα 15/12/86c

ΠΔ 15-12-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων περιοχής δεύτερης κατοικίας της Κοινότητας Νέας Μάκρης (Νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-12-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων περιοχής δεύτερης κατοικίας της Κοινότητας Νέας Μάκρης (Νομού Αττικής), (ΦΕΚ 43/Δ/1987), 30-01-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 416/Δ/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2 (παράγραφοι 1)α, 2), 4 και 5 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 7 (παράγραφος 1) και 42 (παράγραφος 4), 43 (παράγραφος 12) όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 9.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9 και 16.

 

6. Την υπ' αριθμόν 66295/2875/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Σύνταξη και έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 περιοχής δεύτερης κατοικίας της Κοινότητας Νέας Μάκρης (Αττικής).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 46/1985 και 31/1986 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Μάκρης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 6/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής.

 

9. Την υπ' αριθμόν 653/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-12-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.