Απόφαση 27644/93

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/27644/865/1993: Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Ευόσμου νομού Θεσσαλονίκης και περιοχής του Ρυμοτομικού του Δήμου Ελευθερίου - Κορδελιού νομού Θεσσαλονίκης για την τροποποίηση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/27644/865/1993: Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Ευόσμου νομού Θεσσαλονίκης και περιοχής του Ρυμοτομικού του Δήμου Ελευθερίου - Κορδελιού νομού Θεσσαλονίκης για την τροποποίηση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 702/Δ/1993), 22-06-1993.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδίως εκείνα του Κεφαλαίου Α και των 29 και 70 και του Κεφαλαίου Β.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

6. Το από 04-04-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 271/Δ/1979) Περί εγκρίσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ευόσμου όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

 

7. Την υπ' αριθμόν 50649/1573/1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Επανέγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ευόσμου νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 367/Δ/1992).

 

8. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

9. Την υπ' αριθμόν 59/1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ευόσμου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 75/1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθερίου - Κορδελιού.

 

11. Την υπ' αριθμόν 513 (συνεδρία 22/25-05-1993) Πράξη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης μετά την από 24-05-1993 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ευόσμου και περιοχής του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ελευθερίου - Κορδελιού σε τμήματα 12 πολεοδομικών ενοτήτων με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, κοινοχρήστων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, στοών, χώρων πρασίνου, χώρων πλατείας, χώρων πάρκων, χώρων παιδικής χαράς, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (Ρ), χώρου Δημαρχείου, χώρου Δημοτικού κτιρίου πολλαπλών χρήσεων, χώρου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων χώρου πολιτιστικού κέντρου, χώρων Σχολείων (Νηπιαγωγεία - Δημοτικά - Γυμνάσια - Λύκεια) χώρων παιδικών Σταθμών, χώρων βρεφονηπιακών Σταθμών, χώρων πολιτιστικών κέντρων, χώρου ΚΑΠΗ, χώρου Κέντρου Υγείας, χώρου ανοικτού θεάτρου, χώρου κέντρου Νεότητας, χώρου για ανέγερση Κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας, χώρων Ιερών Ναών, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα 29 πρωτότυπα χρωματισμένα διαγράμματα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκαν από την Διευθύντρια της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και συνοδεύουν την απόφαση αυτή.

 

2. Εγκρίνεται ο Πολεοδομικός Κανονισμός της περιοχής της οποίας το Πολεοδομικό Σχέδιο αναθεωρείται με την προηγούμενη παράγραφο της παρούσας ως εξής:

 

Α. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με τα στοιχεία Α και Κ και στους οικοδομήσιμους χώρους χωρίς χαρακτηριστικό στοιχείο επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

α. Στις περιοχές με στοιχείο Α επιτρέπονται οι χρήσεις της Γενικής Κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

β. Στις περιοχές με στοιχείο Κ επιτρέπονται οι χρήσεις Κέντρου Γειτονιάς σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

γ. Στις περιοχές χωρίς χαρακτηριστικό στοιχείο επιτρέπονται οι χρήσεις της αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

δ. Υφιστάμενες χρήσεις που δεν προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις εφόσον λειτουργούν νόμιμα μέχρι την δημοσίευση της απόφασης αυτής παραμένουν.

 

Β. Στην πρόσοψη των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 και 8 m όπως φαίνεται στα διαγράμματα της Πολεοδομικής Μελέτης.

 

Γ. Επιβάλλονται εσωτερικές στοές πλάτους 2, 2.5, 3, 4 και 5 m όπως φαίνεται στα διαγράμματα της Πολεοδομικής Μελέτης.

 

Δ. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙV, V, VΙΙ και ΙΧ ως εξής:

 

Τομέας Ι

 

1. ελάχιστο πρόσωπο: 10 m

ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. ο συντελεστής δόμησης: 1.8.

 

4. το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

Τομέας ΙΙ

 

1. ελάχιστο πρόσωπο: 8 m

ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

2. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.4.

 

4. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

Τομέας ΙV και V

 

1. ελάχιστο πρόσωπο: 8 m

ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

2. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.8.

 

4. το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

Τομέας VΙΙ

 

1. ελάχιστο πρόσωπο: 10 m

ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.8.

 

4. το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 10 m.

 

5. απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

Τομέας ΙΧ

 

1. ελάχιστο πρόσωπο: 10 m

ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.8.

 

4. το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε: 8.5 m.

 

5. απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

Ε. Για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ρύθμιση από αυτόν τον Πολεοδομικό Κανονισμό να ισχύουν τα οριζόμενα στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και Κτιριοδομικό Κανονισμό.

 

3. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμου Ευόσμου).

 

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Η απόφαση αυτή και τα θεωρημένα διαγράμματα από την Διευθύντρια της Πολεοδομίας που την συνοδεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (νομοθετικό διάταγμα 1018/1971).

 

Θεσσαλονίκη, 08-06-1993

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.