Απόφαση 29-psk-35586-5632-241/95

Απόφαση 29/ΠΣΚ/35586/5632/241/1995: Άρση της απαγόρευσης διαμόρφωσης υπόστυλου χώρου στο ισόγειο των οικοδομών σε περιοχές του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Δήμου Αγίου Παύλου νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29/ΠΣΚ/35586/5632/241/1995: Άρση της απαγόρευσης διαμόρφωσης υπόστυλου χώρου στο ισόγειο των οικοδομών σε περιοχές του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Δήμου Αγίου Παύλου νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 549/Δ/1995), 25-07-1995.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων... κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του Κεφαλαίου Β.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 90/Α/1994) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

5. Την υπ' αριθμόν 21/1995 απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 392/Β/1995).

 

6. Την υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/20137/413/1993 Νομάρχη Θεσσαλονίκης Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αγίου Παύλου νομού Θεσσαλονίκης για την τροποποίηση των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών Γραμμών... (ΦΕΚ 660/Δ/1993).

 

7. Την υπ' αριθμόν 257/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ευόσμου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 596 (συνεδρία 22η/20-06-1995) Πράξη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης μετά την από 06-06-1995 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης.

 

9. Το γεγονός ότι από το κανονιστικό χαρακτήρα σκέλος αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, (Δήμου Αγίου Παύλου), αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται όπως στις περιοχές του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αγίου Παύλου νομού Θεσσαλονίκης που χαρακτηρίζονται με τα στοιχεία Α και Β και περικλείονται με κυανή γραμμή στα 6 διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από το Διευθυντή τη ς Πολεοδομίας και συνοδεύουν την απόφαση αυτή, να επιτρέπεται η υπερύψωση των οικοδομών επί υποστυλωμάτων χωρίς υπέρβαση του μεγίστου ύψους που καθορίζεται με την Νομαρχιακή απόφαση ΔΠ/ΠΜ/20137/413/1993 - (ΦΕΚ 660/Δ/1993). Στις λοιπές περιοχές του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου να μην επιτρέπεται η υπερύψωση των οικοδομών επί υποστυλωμάτων.

 

2. Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η απόφαση αυτή με το διάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.35586.95

 

Θεσσαλονίκη, 03-07-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.