Απόφαση 31174/93

Απόφαση 31174/Π-873/1993: Αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου, σε κλίμακα 1:5000


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 31174/Π-873/1993: Αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου, σε κλίμακα 1:5000, (ΦΕΚ 1326/Δ/1993), 07-10-1993.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29, 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερο το άρθρο 1Α.

 

4. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Την με αριθμό 103571/7467/1991 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 968/Δ/1991) όπως τροποποιήθηκε με την 6939/1283/1993 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 744/Δ/1993).

 

6. Την υπ' αριθμόν 62556/5073/1990 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 701/Δ/1990) περί βασικού οδικού δικτύου.

 

7. Τις με αριθμούς 176/1992 και 292/1992 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου.

 

8. Την από 23-09-1993 γνωμοδότηση Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Συνεδρία 30η, πράξη 21η).

 

9. Την με αριθμό 15120/1993 βεβαίωση Δήμου Αμαρουσίου, σύμφωνα με την οποία για τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7: Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Η απόφαση αυτή καθώς και ο χάρτης σε κλίμακα 1:5000 που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 04-10-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.