Απόφαση 437441/87

Απόφαση 437441/1443/1987: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Πλακούδας και Νέου Ικονίου Δήμου Περάματος νομού Πειραιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 437441/1443/1987: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Πλακούδας και Νέου Ικονίου Δήμου Περάματος νομού Πειραιά, (ΦΕΚ 1055/Δ/1987), 22-10-1987.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα.

 

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1147/1972 περί Διοικήσεως Μείζονος Πρωτευούσης.

 

5. Την με αριθμό Λ/7/13.1/17/1972 εγκύκλιο.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Το νόμο 1032/1980 περί Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Τον νόμο 1558/1985 περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων, άρθρο 24 παράγραφος 1.

 

9. Τους νόμους [Ν] 1232/1982 και [Ν] 1235/1982.

 

10. Την 7524/1151/1983 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 767/Β/1983).

 

11. Το από [ΒΔ] 20-02-1942 βασιλικό διάταγμα ρυμοτομίας (ΦΕΚ 63/Α/1942).

 

12. Το Διάγραμμα - Διανομής Υπουργείου Γεωργίας 1939.

 

13. Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος κατά την τήρηση συμμετοχικών διαδικασιών.

 

14. Τη 306/1987 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πλακούδας και Νέου Ικονίου Δήμου Περάματος, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000 που συνοδεύει την απόφαση αυτή.

 

a.437441.87

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 2 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923)).

 

Πειραιάς, 06-10-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.