Απόφαση 437802/88

Απόφαση 437802/1466/1988: Τροποποίηση ποσοστού κάλυψης σε περιοχές του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βουλιαγμένης, νομού Πειραιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 437802/1466/1988: Τροποποίηση ποσοστού κάλυψης σε περιοχές του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βουλιαγμένης, νομού Πειραιά, (ΦΕΚ 491/Δ/1988), διόρθωση (ΦΕΚ 563/Δ/1988), 11-07-1988.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα.

 

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1147/1972 περί Διοικήσεως Μείζονος Πρωτευούσης.

 

5. Την εγκύκλιο με αριθμό Δ7/13.1./17/1972.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Το νόμο 1032/1980 περί Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Το νόμο 1558/1985 περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων άρθρο 24 παράγραφος 1.

 

9. Τους νόμους [Ν] 1232/1982 και [Ν] 1235/1982.

 

10. Την υπουργική απόφαση 7524/1151/1983 (ΦΕΚ 767/Β/1983).

 

11. Τη με αριθμό 24/1988 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βουλιαγμένης.

 

12. Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων από τη συνεδρίαση της 03-06-1988 πρακτικό 21, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του ποσοστού κάλυψης σε περιοχές του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βουλιαγμένης, όπως αναφέρεται παρακάτω δια τα οικόπεδα του τομέα Δ τα κείμενα εντός της περιοχής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην οποία ισχύει ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος 7.50 m ορίζεται ως ποσοστό κάλυψης 30% για όσα έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 400 m2 και 35% για όσα έχουν επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 400 m2.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 2 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923)).

 

Πειραιάς, 27-06-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.