Απόφαση 9436/87

Απόφαση 9436/1987: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Βριλησσίων Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9436/1987: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Βριλησσίων Αττικής, (ΦΕΚ 413/Δ/1987), 14-05-1987.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 3, 8, 9, 11, 70 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος α.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 286/1986 και 6/1987 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων ως προς τις τροποποιήσεις του υφισταμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

5. Την από 23-01-1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής ως προς τις τροποποιήσεις του υφισταμένου ρυμοτομικού σχεδίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 02-04-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.