Απόφαση d16-01-572-fs/88

Απόφαση Δ16/01/572/ΦΣ/1988: Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ16/01/572/ΦΣ/1988: Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος, (ΦΕΚ 620/Β/1988), 24-08-1988.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 867/1979 περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28-07-1978 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λ.π. και ρυθμίσεις ετέρων συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 24/Α/1979).

 

β) Του νόμου 1048/1980 περί κυρώσεως της από 22-12-1979 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1979 εις την περιοχήν νομού Θεσπρωτίας (ΦΕΚ 101/Α/1980).

 

γ) Του νόμου 1133/1981 περί κυρώσεως της από 31-07-1980 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1980 εις τις περιοχές των νομών Μαγνησίας, Λαρίσης και Φθιώτιδος και άλλων τινών συναφών διατάξεων (ΦΕΚ 54/Α/1981).

 

δ) Του άρθρου 2 παράγραφος 6 του νόμου 1190/1981 περί κυρώσεως της από 26-03-1981 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981 και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 203/Α/1981).

 

2. Την πράξη υπουργικού συμβουλίου 110/1984 αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς του 1984 στους νομούς Πέλλας, Ημαθίας, Κοζάνης, Φλώρινας και Μεσσηνίας (ΦΕΚ 211/Α/1984).

 

3. Την πράξη υπουργικού συμβουλίου 76/1986 αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς της 10-01-1985 σε περιοχές του νομού Δράμας.

 

4. Το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 69/1988 Οργανισμός της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 28/Α/1988).

 

5. Την Φ33Α/52/14987/1978 απόφαση Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (ΥΑΣΒΕ).

 

6. Την 35803/1980 απόφαση Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος.

 

7. Τις σημερινές υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση - Λειτουργία

Άρθρο 2: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 3: Προϊστάμενοι

Άρθρο 4: Τελικές διατάξεις

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 16-08-1988

 

Ο Υπουργός

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.