Απόφαση ypen-dnep-25663/18

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/25663/1643/2018: Μερική τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της δημοτικής ενότητας Μάνδρας του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/25663/1643/2018: Μερική τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της δημοτικής ενότητας Μάνδρας του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 100/ΑΑΠ/2018), 21-05-2018.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 του νόμου 4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 241/Α/2016).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Το υπ' αριθμόν 13663/10-06-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 37844/2016 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του δημοτικού διαμερίσματος Μάνδρας του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας στην περιοχή της Βλύχας από Χονδρεμπόριο σε Παραγωγικές Δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ) σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 4269/2014 (ΑΔΑ: 7Μ8Ξ4653Π8-Ψ7Π).

 

7. Την 134/2014 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

 

8. Την 2/πρακτικό 13/24-09-2014 γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

9. Την 1/συνεδρία 3/14-06-2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού.

 

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνεται η μερική τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) δημοτικής ενότητας Μάνδρας δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας (νομού Αττικής), που εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 67899/3886/1988 (ΦΕΚ 162/Δ/1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τον καθορισμό χρήσης ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση του άρθρου 5 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), όπως ισχύει, στην περιοχή της Βλύχας, όπως φαίνεται στον χάρτη σε κλίμακα 1:10.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση και ειδικότερα:

 

1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης

2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης

3. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης

4. Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών και εμπορικά καταστήματα, με εξαίρεση τα πολυκαταστήματα, τις υπεραγορές και τα εμπορικά κέντρα

5. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης

6. κτίρια, γήπεδα στάθμευσης

7. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου

8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί

9. Εστιατόρια

10. Αναψυκτήρια

11. Χώροι συνάθροισης κοινού

12. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας

13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

14. Αθλητικές εγκαταστάσεις

15. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα (ανεξάρτητες)

16. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών

17. Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου

18. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, πάρκα, άλση, οδοί, παιδικές χαρές κ.λ.π.).

 

Οι χρήσεις με στοιχεία 12, 13 και 14 επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές.

 

Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.ypen-25663.18

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 03-05-2018

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.