Ανασγκαστικός νόμος 395/68 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επίτευξις του κατά τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος μείζονος συντελεστού δομήσεως γίνεται δια καθ' ύψος προσαυξήσεως των κτιρίων.

 

2. Εις ας περιπτώσεις ο αριθμός των ορόφων κατά την πρόσοψη των κτιρίων καθορίζεται συναρτήσει του πλάτους της οδού και έχει ήδη πραγματοποιήθηκε ο επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων, η τυχόν καθ' ύψος ανάπτυξις των κτιρίων προς επίτευξη του κατά τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος συντελεστού δομήσεως, γίνεται δι' ορόφων, εν εσοχή.

 

3. Επί προσθήκης ορόφων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως αντικαταστάθηκε, δια του άρθρου 1 του από 18-03-1967 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 39/Δ/1967).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.