Βασιλικό διάταγμα 206/69

ΒΔ 206/1969: Περί συμπληρώσεως του υπ' αριθμού 30/1965 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως εν μέρει του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών δια την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας (ΦΕΚ 9/Α/1965)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 206/1969: Περί συμπληρώσεως του υπ' αριθμού 30/1965 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως εν μέρει του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών δια την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας (ΦΕΚ 9/Α/1965), (ΦΕΚ 56/Α/1969), 01-04-1969.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

1. Το εδάφιο Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3155/1955 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών,

 

2. Το άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος της 25-11-1929 περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων (ΦΕΚ 421/Α/1929)

 

3. την υπ' αριθμόν 138/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 30/1965 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως εν μέρει του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών δια την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας (ΦΕΚ 9/Α/1965), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) Παρά τις διεθνείς οδικές αρτηρίες, κατά την περί αυτών δήλωση της Γενεύης ως τροποποιήθηκε, τουλάχιστον 40 m.

 

Εν περιπτώσει καθ' ην δια των αυτών κυρίων σημείων, δι' ων διέρχονται οι διεθνείς οδοί δηλώσεως της Γενεύης, κατασκευασθεί ή κατασκευάζεται νέα οδός με γεωμετρικά στοιχεία ανώτερα της προϋπαρχούσης, ορίζεται ως διεθνής οδός η μεταγενέστερη τοιαύτη.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 21-03-1969.

 

Εν ονόματι του Βασιλέως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.