Βασιλικό διάταγμα 27/11/70 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις την περιοχήν των ως άνω ζωνών απαγορεύονται γενικώς οι πάσης φύσεως και μεγέθους, Βιομηχανικές, Λατομικές, Κτηνοτροφικές ή Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ως και τα πάσης φύσεως νοσηλευτικά ιδρύματα.

 

2. Ωσαύτως εις την ως άνω περιοχήν δεν έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις:

 

1) Του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους, ανεγέρσεως οικοδομών, ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως, και

 

2) Της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

3) Ωσαύτως εις την περιοχήν απασών των ως άνω καθοριζομένων ζωνών απαγορεύεται η ανοικοδόμησις κατά το σύστημα της ελευθέρας δομήσεως της καθορισθείσης δια του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 395/1968.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 10-05-1972 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 121/Δ/1972).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.