Βασιλικό διάταγμα 479/71 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του αυτού βασιλικού διατάγματος ως συμπληρώθηκε δια του άρθρου 15 του βασιλικού διατάγματος 774/1960 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Δια παν νεοϊδρυθησόμενον θέαμα οι έξοδοι δέον να αφίστανται ικανώς απ' αλλήλων.

 

Δια δημόσιον θέαμα μέχρις 600 θέσεων δέον να υπάρχουν δύο έξοδοι.

 

Δια ταύτα άνω των 600 θέσεων, δέον να υπάρχει μια έξοδος επί πλέον ανά 300 πρόσωπα ή κλάσμα του αριθμού τούτου πέραν των 600 πρώτων.

 

Εν τη περιπτώσει τούτη μία εκ των επί πλέον εξόδων δέον να ευρίσκεται εις το αντίθετο σημείον της κυρίας εισόδου. Οι είσοδοι θεωρούνται και ως έξοδοι.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.