Βασιλικό διάταγμα 479/71 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 44 του αυτού ως άνω βασιλικού διατάγματος ως τροποποιήθηκαν δια του άρθρου 6 του από [ΒΔ] 27-01-1959 βασιλικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το συνολικόν πλάτος των κλιμάκων των χρησιμοποιουμένων υπό των θεατών, πρέπει να είναι ίσον προς το πλάτος των διαδρόμων, ως τούτο ορίζεται δια της παραγράφου 1 του άρθρου 30.

 

5. Το πλάτος των κλιμάκων μετρούμενων μεταξύ των χειρολισθήρων, δέον να μην είναι μικρότερο των δύο μέτρων. Προκειμένου περί θεάτρων και κινηματογράφων ασχέτως αριθμού θέσεων, απαιτείται η κατασκευή πλατύσκαλου μεταξύ της οικοδομικής γραμμής και της πρώτης βαθμίδας κλίμακας ανόδου ή καθόδου προς την αίθουσα πλάτους τουλάχιστον 2,50 m. Οι βαθμίδες των κλιμάκων πρέπει να έχουν πέλμα πλάτους τουλάχιστον 0,30 m και ύψος όχι μείζον των 0,16 m.

 

Εις κλίμακα όχι ευθείας ανόδου το πλάτος του πέλματος δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 0,23 m εις τον φανό. Θύρες αίτινες άγουν εις τις κλίμακας πρέπει να απέχουν τούτων όσον το πλάτος των φύλλων της θύρας και τουλάχιστον 1,20 m. Διασκευή αποθηκών εύφλεκτων υλών κάτωθι των κλιμάκων απαγορεύεται.}
 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.