Βασιλικό διάταγμα 7/11/68 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου μόνου του από 17-12-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 25 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 175/Δ/1962), αναφερόμενο άρθρο 34 διορθώνεται στο ορθό άρθρο 39.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.