Νόμος 1473/84 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες - Μείωση φόρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίσταται, προσθέτονται νέες παράγραφοι 2 και 3 όπως παρακάτω και οι παράγραφοι 2 και 3 αριθμούνται 4 και 5:

 

{1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική σχέση τους προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες πέντε (5) κατηγορίες. Για καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα, ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία, που περιέρχεται σε σύζυγο και κατιόντες πρώτου βαθμού του κληρονομουμένου (τέκνα από γάμο, τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους έναντι της μητέρας τους, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα έναντι των δύο γονέων).

 

Κλιμάκιο

Συντελεστές κατά κλιμάκιο

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

Ποσό φόρου στο σύνολο της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

δραχμές

%

δραχμές

δραχμές

δραχμές

100.000

6

6.000

100.000

6.000

100.000

7

7.000

200.000

13.000

150.000

8

12.000

350.000

25.000

180.000

9

16.000

530.000

41.200

200.000

10

20.000

730.000

61.200

220.000

11

24.200

950.000

85.400

250.000

12

30.000

1.200.000

115.400

300.000

13

39.000

1.500.000

154.400

350.000

14

49.000

1.850.000

203.400

400.000

15

60.000

2.250.000

263.400

450.000

16

72.000

2.700.000

335.400

500.000

17

85.000

3.200.000

420.400

600.000

18

108.000

3.800.000

528.400

780.000

19

148.200

4.580.000

676.600

950.000

20

190.000

5.530.000

866.600

1.200.000

22

264.000

6.730.000

1.130.600

1.500.000

24

360.000

8.230.000

1.490.600

1.800.000

26

468.000

10.030.000

1.958.600

Υπερβάλλον

27

 

 

 

 

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυτή κλίμακα μειώνεται κατά ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές.

 

Ειδικά, σε περίπτωση κτήσης περιουσίας κατά κληρονομία ή κληροδοσία, που δικαιούχοι της είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την πιο πάνω φορολογική κλίμακα, αντί των ογδόντα χιλιάδων (80.000) δραχμών, μειώνεται κατά δραχμές:

 

α) 200.000, αν ο δικαιούχος της κτήσης είναι ηλικίας μέχρι 13 ετών,

β) 180.000, αν διανύει το 14ο έτος της ηλικίας του,

γ) 160.000, αν διανύει το 15ο έτος της ηλικίας του,

δ) 140.000, αν διανύει το 16ο έτος της ηλικίας του,

ε) 120.000, αν διανύει το 17ο έτος της ηλικίας του,

στ) 100.000, αν διανύει το 18ο έτος της ηλικίας του.

 

Οι πιο πάνω διατάξεις που προβλέπουν αυξημένη μείωση του φόρου για τα ανήλικα τέκνα δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή δωρεάς αιτία θανάτου, προίκας, καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα παιδιά τους, κατά το άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες οποιουδήποτε βαθμού και γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, καθώς και κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων του.

 

Κλιμάκιο

Συντελεστές κατά κλιμάκιο

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

Ποσό φόρου στο σύνολο της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

δραχμές

%

δραχμές

δραχμές

δραχμές

100.000

7

7.000

100.000

7.000

100.000

8

8.000

200.000

15.000

150.000

9

13.500

350.000

28.500

180.000

10

18.000

530.000

46.500

200.000

11

22.000

730.000

68.500

220.000

12

26.400

950.000

94.900

250.000

13

32.500

1.200.000

127.400

300.000

14

42.000

1.500.000

169.400

350.000

15

52.500

1.850.000

221.900

400.000

16

64.000

2.250.000

285.900

450.000

17

76.500

2.700.000

362.400

500.000

18

90.000

3.200.000

452.400

600.000

19

114.000

3.800.000

566.400

780.000

20

156.000

4.580.000

722.400

950.000

21

199.500

5.530.000

921.900

1.200.000

23

276.000

6.730.000

1.197.900

1.500.000

25

375.000

8.230.000

1.572.900

1.800.000

27

486.000

10.030.000

2.058.900

Υπερβάλλον

29

 

 

 

 

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυτή κλίμακα μειώνεται κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε αδελφό του κληρονομουμένου (αμφιθαλή ή ετεροθαλή).

 

Κλιμάκιο

Συντελεστές κατά κλιμάκιο

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

Ποσό φόρου στο σύνολο της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

δραχμές

%

δραχμές

δραχμές

δραχμές

100.000

12

12.000

100.000

12.000

100.000

14

14.000

200.000

26.000

150.000

16

24.000

350.000

50.000

180.000

18

32.400

530.000

82.400

200.000

20

40.000

730.000

122.400

220.000

22

48.400

950.000

170.800

250.000

24

60.000

1.200.000

230.800

300.000

26

78.000

1.500.000

308.800

350.000

28

98.000

1.850.000

406.800

400.000

30

120.000

2.250.000

526.800

450.000

32

144.000

2.700.000

670.800

500.000

34

170.000

3.200.000

840.800

600.000

36

216.000

3.800.000

1.056.800

780.000

38

296.400

4.580.000

1.353.200

950.000

40

380.000

5.530.000

1.733.200

1.200.000

42

504.000

6.730.000

2.237.200

1.500.000

44

660.000

8.230.000

2.897.200

1.800.000

46

828.000

10.030.000

3.725.200

Υπερβάλλον

50

 

 

 

 

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυτή κλίμακα μειώνεται κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε α) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, β) πατριούς και μητριές, γ) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, καθώς και τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς, νύφες).

 

Κλιμάκιο

Συντελεστές κατά κλιμάκιο

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

Ποσό φόρου στο σύνολο της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

δραχμές

%

δραχμές

δραχμές

δραχμές

100.000

16

16.000

100.000

16.000

100.000

18

18.000

200.000

34.000

150.000

20

30.000

350.000

64.000

180.000

22

39.600

530.000

103.600

200.000

24

48.000

730.000

151.600

220.000

26

57.200

950.000

208.800

250.000

28

70.000

1.200.000

278.800

300.000

30

90.000

1.500.000

368.800

350.000

32

112.000

1.850.000

480.800

400.000

35

140.000

2.250.000

620.800

450.000

38

171.000

2.700.000

791.800

500.000

41

205.000

3.200.000

996.800

600.000

44

264.000

3.800.000

1.260.800

780.000

47

366.600

4.580.000

1.627.400

950.000

50

475.000

5.530.000

2.102.400

1.200.000

53

636.000

6.730.000

2.738.400

1.500.000

56

840.000

8.230.000

3.578.400

1.800.000

59

1.062.000

10.030.000

4.640.400

Υπερβάλλον

61

 

 

 

 

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυτή κλίμακα μειώνεται κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε'

 

Για κληρονομική μερίδα που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό.

 

Κλιμάκιο

Συντελεστές κατά κλιμάκιο

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

Ποσό φόρου στο σύνολο της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

δραχμές

%

δραχμές

δραχμές

δραχμές

100.000

19

19.000

100.000

19.000

100.000

22

22.000

200.000

41.000

150.000

25

37.500

350.000

78.500

180.000

28

50.400

530.000

128.900

200.000

31

62.000

730.000

190.900

220.000

34

74.800

950.000

265.700

250.000

37

92.500

1.200.000

358.200

300.000

40

120.000

1.500.000

478.200

350.000

43

150.500

1.850.000

628.700

400.000

46

184.000

2.250.000

812.700

450.000

49

220.500

2.700.000

1.033.200

500.000

52

260.000

3.200.000

1.293.200

600.000

55

330.000

3.800.000

1.623.200

780.000

58

452.400

4.580.000

2.075.600

950.000

61

579.500

5.530.000

2.655.100

1.200.000

64

768.000

6.730.000

3.423.100

1.500.000

67

1.005.000

8.230.000

4.428.100

1.800.000

70

1.260.000

10.030.000

5.688.100

Υπερβάλλον

72

 

 

 

 

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυτή κλίμακα μειώνεται κατά 20.000 δραχμές.

 

Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σ' αυτόν φόροι:

 

α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 171/Α/1958) και

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω περίπτωση α' καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989).

 

β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3155/1955 (ΦΕΚ 63/Α/1955).

 

Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος.

 

2. Τα ποσά των δραχμών 80.000 και 60.000 μείωσης του φόρου των κλιμάκων των κατηγοριών Α' και Β ' διπλασιάζονται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Η κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία αποτελείται κατά το μισό τουλάχιστον της αξίας της από γεωργικά γενικώς περιουσιακά στοιχεία, με συνυπολογισμό και όλων των προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών που συστάθηκαν από τον κληρονομούμενο υπέρ του κληρονόμου ή κληροδόχου, β) ο κληρονομούμενος ασχολιόταν κατά κύριο λόγο επαγγελματικά σε γεωργικές γενικώς εργασίες, γ) ο κληρονόμος ή η κληροδόχος είναι ανήλικος ή ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες και δ) η περιουσία περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του κληρονομουμένου.

 

Το ποσό των δραχμών 80.000 μείωσης του φόρου της κλίμακας της Α' κατηγορίας ορίζεται σε 250.000 σε περίπτωση που ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67%, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. Αν ο ανάπηρος υπάγεται στη Β ' κατηγορία το ποσό των δραχμών 60.000 μείωσης του φόρου τριπλασιάζεται. Αν ο ανάπηρος υπάγεται σε μία από τις Γ ', Δ' και Ε ' κατηγορίες τα ποσά των δραχμών 40.000, 30.000 και 20.000 μείωσης του φόρου, διπλασιάζονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται κάθε φορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώριση της έκπτωσης λόγω αναπηρίας.

 

3. Αν στο ίδιο πρόσωπο συντρέχουν προϋποθέσεις έκπτωσης διαφόρων ποσών φόρου που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εκπίπτει το μεγαλύτερο από τα ποσά αυτά.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομιάς, ο φόρος υπολογίζεται στο σύνολο της αξίας της με βάση τους συντελεστές της Ε' κατηγορίας, με επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 101 για νέα εκκαθάριση του φόρου.}

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.