Νόμος 2040/92 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε κτήματα που έγινε απαλλοτρίωση για την αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών και κτηνοτρόφων με βάση τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, οι βάσει των άρθρων 18 και 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2185/1952 εξαιρεθείσες υπέρ των ιδιοκτητών εκτάσεις και ιδιοκτησίες, που εμπίπτουν στην κατηγορία των εδαφών του άρθρου 3 παράγραφος 2, καθώς και των εδαφών με την μορφή της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει, και στην κατηγορία των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπών κορυφών ή αλπικών ζωνών των ορέων της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου 3 του νόμου 998/1979 θεωρούνται ιδιωτικές.

 

Της εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται κτήματα, που έχουν χαρακτηριστεί ως ανταλλάξιμα και διεκδικούνται ως τοιαύτα.

 

Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 75 του νόμου 998/1979 καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), με την παράγραφο 14 του άρθρου 48 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.