Νόμος 2040/92 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 18 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, προστίθεται άρθρο 18Α που έχει ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 18Α: Απαλλοτριώσεις κατεπείγουσες

 

1. Απαλλοτρίωση κατεπείγουσα είναι εκείνη που αιτιολογημένα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και χαρακτηρίζεται ως τέτοια από την ίδια περί απαλλοτριώσεως πράξη ή με συμπληρωματική πράξη του αρμόδιου οργάνου που εξέδωσε την περί απαλλοτριώσεως πράξη.

 

2. Ο προσωρινός προσδιορισμός της αποζημιώσεως, που αφορά την ως άνω απαλλοτρίωση, γίνεται από το μονομελές πρωτοδικείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος, όπως ισχύει ήδη, που εφαρμόζονται αναλόγως. Οι αναφερόμενες σ' αυτό προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ. Για το παραδεκτό της σχετικής αιτήσεως ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου δεν απαιτείται η προσαγωγή των στοιχείων της προδικασίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος. Αρκεί μόνο η προσαγωγή:

 

α) απλού διαγράμματος οριζοντιογραφίας, που εικονίζει το είδος και την έκταση του απαλλοτριούμενου χώρου,

β) πρόχειρου κτηματολογικού πίνακα, ώστε με βάση αυτόν να γίνει, με επιμέλεια του επισπεύδοντος, η κλήτευση των ενδιαφερομένων,

γ) βεβαιώσεως του αρμόδιου φύλακα μεταγραφών ότι υποβλήθηκε σ' αυτόν, προς καταχώρηση στην οικεία μερίδα, αντίγραφο της αποφάσεως κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως μετά του σχετικού ως άνω διαγράμματος και των χρήσιμων προς ανεύρεση της οικείας μερίδας στοιχείων του απαλλοτριούμενου και του ιδιοκτήτη αυτού, και

δ) εκτιμήσεως του οικονομικού εφόρου, της περιφέρειας του απαλλοτριούμενου για την αξία του τελευταίου.

 

3. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, που εκδίδεται με βάση τις διατάξεις της αποφάσεως του άρθρου 18 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος, όσον αφορά τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως και δεν εμποδίζει τον οριστικό, από το εφετείο, προσδιορισμό της αποζημιώσεως κατά το άρθρο 19 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.