Νόμος 2308/95 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η ταξινόμηση ως επιβατηγών δημόσιας χρήσης μεταχειρισμένων εκ κατασκευής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, τα οποία έχουν κατασκευασθεί την τελευταία προ του έτους κατάθεσης του δηλωτικού εισαγωγής ή της δήλωσης άφιξης, διετία, έχουν ταξινομηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Α] 28433/2448/1992 (ΦΕΚ 542/Β/1992) ή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Α] 33976/3189/1993 (ΦΕΚ 822/Β/1993) και με τον όρο ότι η ταξινόμησή τους θα λάβει χώρα εντός έξι(6) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του ανωτέρω παραστατικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995).

 

2. Τα οχήματα της παραπάνω παραγράφου 1 απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976) και του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1108/1980 (ΦΕΚ 304/Α/1980), όπως ισχύουν, κατά ποσοστό 90% ή 80% αντίστοιχα, αν έχουν κατασκευαστεί 1 ή δύο (2) έτη προ του έτους κατάθεσης του δηλωτικού εισαγωγής ή της δήλωσης άφιξης. Οι διατάξεις των άρθρων 38 παράγραφοι 2 και 41 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αυτοκίνητα του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 και την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου 2443/1996.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε από το άρθρο 29 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και την πιστοποίηση του έτους κατασκευής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.