Νόμος 2459/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κατάργηση απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καταργούνται οι απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται από τις κατωτέρω διατάξεις:

 

1. Του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1468/1950 (ΦΕΚ 169/Α/1950), του άρθρου 35 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 28/1951 (ΦΕΚ 35/Α/1951) και η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α/1954) για τα αυτοκίνητα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

2. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1624/1951 (ΦΕΚ 7/Α/1951) και της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3909/1958 (ΦΕΚ 198/Α/1958).

 

3. Του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν[] 2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α/1953).

 

4. Της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3092/1954 (ΦΕΚ 251/Α/1954).

 

5. Της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3155/1955 (ΦΕΚ 63/Α/1955).

 

6. Των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3560/1956 (ΦΕΚ 222/Α/1956) και της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου [Ν] 96/1975 (ΦΕΚ 154/Α/1975).

 

7. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3593/1956 (ΦΕΚ 8/Α/1956).

 

8. Της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/1961).

 

9. Του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 164/1969 (ΦΕΚ 97/Α/1969).

 

10. Του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 313/1969 (ΦΕΚ 204/Α/1969).

 

11. Της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 496/1970 (ΦΕΚ 73/Α/1970).

 

12. Της παραγράφου 2 του άρθρου δέκατου τέταρτου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 768/1970 (ΦΕΚ 273/Α/1970).

 

13. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 12/1975 (ΦΕΚ 34/Α/1975).

 

14. Της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 251/1976 (ΦΕΚ 19/Α/1976)

 

15. Της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 272/1976 (ΦΕΚ 50/Α/1976).

 

16. Της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977).

 

17. Της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 του άρθρου έκτου του νόμου [Ν] 979/1979 (ΦΕΚ 234/Α/1979).

 

18. Του άρθρου 225 του νόμου [Ν] 1065/1980 (ΦΕΚ 168/Α/1980) του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1270/1982 (ΦΕΚ 93/Α/1982), της παραγράφου 2 του άρθρου 43, της παραγράφου 2 του άρθρου 44, της παραγράφου 3 του άρθρου 45, της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984) και του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/1985 (ΦΕΚ 27/Α/1985).

 

19. Της παραγράφου 6 του άρθρου ΙΙΙ του παραρτήματος που κυρώθηκε το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 1403/1983 (ΦΕΚ 169/Α/1983).

 

20. Της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/1985).

 

21. Της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/1988).

 

22. Της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994).

 

Η ισχύς αυτού του άρθρου αρχίζει από 01-01-1998.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.