Νόμος 2725/99 - Άρθρο 107a

Άρθρο 107Α: Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται επαγγελματική ένωση των τμημάτων αμειβομένων πετοσφαιριστών των αθλητικών σωματείων, που, κατά τους οικείους κανονισμούς συμμετέχουν στο εθνικό πρωτάθλημα Α 1 Εθνικής Κατηγορίας Πετοσφαίρισης, με την επωνυμία Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών και διακριτικό τίτλο ΕΣΑΠ και έδρα την Αθήνα, η οποία λειτουργεί, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού αυτής, με τη μορφή είτε του σωματείου, κατά το άρθρο 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα είτε του αστικού συνεταιρισμού, κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1667/1986, διεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή του νόμου [Ν] 1667/1986, κατά περίπτωση. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται η φράση Ολομέλεια Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών νοείται, προκειμένου περί τμημάτων αμειβομένων αθλητών της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Πετοσφαίρισης, η Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών.

 

2. Η Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας ως προς την εσωτερική της οργάνωση και λειτουργία σε σχέση με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, της οποίας αποτελεί τακτικό μέλος.

 

3. Τα κάθε είδους οργανωτικά και λειτουργικά θέματα της Ένωσης Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών ρυθμίζονται με το καταστατικό αυτής και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων κανονισμών. Το καταστατικό και οι Κανονισμοί καταρτίζονται, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά με τις διατάξεις περί σωματείων ή αστικών συνεταιρισμών, κατά περίπτωση.

 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 98, 99, 101, 101Α, 101Β, 101Γ και 101Δ, εκτός αυτών των άρθρων 101 παράγραφος 4 και 101Α παράγραφοι 1 και 2, εφαρμόζονται και επί της Ένωσης Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών ανάλογα.

 

5. Η Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών μπορεί να επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών αυτής.

 

6. Για την αγωνιστική περίοδο 2010 - 2011 σε κάθε Τμήμα Αμειβομένων Πετοσφαιριστών που εδικαιούτο συμμετοχής στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 3479/2006 (ΦΕΚ 152/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.