Νόμος 2817/00

Ν2817/2000: Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2817/2000: Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 78/Α/2000), 14-03-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Άρθρο 1: Έννοια, σκοπός και καθεστώς

Άρθρο 2: Οργάνωση

Άρθρο 3: Οργανωτικά θέματα προσωπικού ειδικής αγωγής

Άρθρο 4: Διορισμός και υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης και των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

 

Κεφάλαιο Β: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 8: Θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 9: Θέματα ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και μειονοτικής εκπαίδευσης

Άρθρο 10: Θέματα Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 13: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό και Διοικητικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 18: Τελική διάταξη

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-03-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.