Νόμος 2833/00 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Θέματα υπαίθριων διαφημίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τμήμα της πόλεως των Αθηνών που περικλείεται από τις οδούς Φιλοπάππου, Τσάμη Καρατάση, Μισαραλιώτου, Βεΐκου, Χατζηχρήστου, Βούρβαχη, Λεωφόρο Βουλιαγμένης, Ιόλης, Δέφνερ, Τριβωνιανού, Μαλάμου, Λογγίνου, Αρχιμήδους, Άγρας, Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, Ελευθερίου Βενιζέλου Πανεπιστημίου, Σίνα, Σόλωνος, Ασκληπιού, Ακαδημίας, Ιπποκράτους, Ελευθερίου Βενιζέλου Πανεπιστημίου, 28ης Οκτωβρίου Πατησίων, Σατωβριάνδου, Καρόλου, Δεληγιάννη Θ., Ανδρομάχης, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως, Πιερίας, Κίμωνος, Μοναστηρίου, Δημοσθένους, Αίμονος, Αντιγόνης, Δράκοντος, Κρατύλου, Τριπόλεως, Μαραθωνομάχων, Σερρών, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως, Ελασίδων, Πειραιώς, Ευρυσθέως, Θορικίων, Τριών Ιεραρχών, Δωριέων, Πλατεία Μερκούρη Αμαλίας, Κολοκοτρώνη, Γενναίου, Αγίου Νικολάου, Πινότση, Φιλοπάππου, απαγορεύεται η τοποθέτηση η ανάρτηση υπαίθριων διαφημίσεων (προβολής εμπορικών και πολιτικών μηνυμάτων σε χειρόγραφη, έντυπη, φωτεινή, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή).

 

Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η τοποθέτηση, υπεράνω κτιρίων κειμένων εκτός αρχαιολογικών χώρων, φωτεινών υπαίθριων διαφημίσεων οι οποίες προβάλλονται δι' ηλεκτρονικών μέσων, σωλήνων νέον, λέιζερ ή άλλων συναφών τεχνολογιών, υποστηρίζονται από κατασκευές οπτικά διαπερατές και καθίστανται ορατές μόνο τις νυκτερινές ώρες. Η τοποθέτηση των διαφημίσεων αυτών γίνεται κατόπιν αδείας του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης διάρκειας έως δώδεκα μηνών, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη της δευτεροβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, εφόσον: α) δεν αλλοιώνεται η αρχιτεκτονική εμφάνιση των κτιρίων και δεν επηρεάζεται η αισθητική του περιβάλλοντος, β) υπάρχει ειδική πρόβλεψη σε εγκεκριμένες μελέτες και γ) καθορίζεται γραμμή ορίζοντος επί των οδών και των πλατειών. Στην περίπτωση που οι ως άνω διαλαμβανόμενες υπαίθριες διαφημίσεις είναι σε χαρακτηρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κτίσματα η οικοδομήματα ή στο νομίμως χαρακτηρισμένο περιβάλλοντα χώρο αυτών, αρμόδιες για την παροχή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του παρόντος άδειας είναι και οι καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

2. Με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου και ύστερα από διενέργεια αυτοψίας εντεταλμένων υπαλλήλων, χαρακτηρίζεται αυθαίρετη κάθε υπαίθρια διαφήμιση που τοποθετείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος στις περιοχές των παραγράφων 1 και 11 και διατάσσεται η καθαίρεσή της. Με την ίδια διαδικασία διατάσσεται η καθαίρεση των υπαιθρίων διαφημίσεων που έχουν τοποθετηθεί παρανόμως στις ως άνω περιοχές πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Άδειες για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων που έχουν χορηγηθεί προ της ισχύος του παρόντος νόμου λήγουν αυτοδικαίως την 31-12-2000. Μετά την ανωτέρω προθεσμία χαρακτηρίζονται αυθαίρετες και αφαιρούνται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2.

 

4. Κάθε υπαίθρια διαφήμιση για την οποία εκδίδεται πράξη χαρακτηρισμού αυθαίρετου κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος αφαιρείται χωρίς άλλη διατύπωση από την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία, που ενεργεί με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής.

 

Σε περίπτωση επανατοποθέτηση ς των αφαιρούμενων υπαιθρίων διαφημίσεων είτε με την ίδια είτε με άλλη μορφή, η αφαίρεσή τους γίνεται με βάση την αρχική πράξη χαρακτηρισμού αυθαιρέτου και δεν απαιτείται η έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης.

 

Σε περίπτωση που οι διαφημίσεις έχουν τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο, όπισθεν ή επί των υαλοπινάκων και οι κύριος, νομέας, κάτοχος ή μισθωτής δεν επιτρέπουν την είσοδο των συνεργείων της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία εκδίδεται σχετική εισαγγελική παραγγελία για την είσοδο στο χώρο και η καθαίρεση γίνεται με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Στην περίπτωση αυτή τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 13 του παρόντος πρόστιμα τριπλασιάζονται και εφαρμόζονται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 14 του παρόντος για περίπτωση υποτροπής.

 

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας υποχρεούνται να διευκολύνουν την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία στην άσκηση του έργου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 83 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) και με την παράγραφο 17 του άρθρου 2 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 

5. Η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας δεν φέρνει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται κατά την αφαίρεση, εξάλειψη ή αποξήλωση των παράνομων διαφημίσεων των προηγουμένων ούτε για τη φύλαξη και την απόδοση των σχετικών υλικών στους παραβάτες.

 

6. Για τη δαπάνη καθαίρεσης, εξάλειψης ή απομάκρυνσης των παράνομων υπαιθρίων διαφημίσεων ο οικείος δήμος προβαίνει στον καταλογισμό του ποσού εις βάρος του παραβάτη και το εισπράττει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

7. Απαγορεύεται, κατά το χρονικό διάστημα από 01-03-2003 έως και 30-09-2004, η τοποθέτηση ή ανάρτηση φωτεινών ή μη διαφημίσεων στους χώρους τέλεσης Ολυμπιακών αθλημάτων, όπως αυτοί καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κατά μήκος των οδικών αξόνων στους οποίους θα διεξαχθούν Ολυμπιακά αθλήματα και γενικά Ολυμπιακές εκδηλώσεις. Άδειες που χορηγούνται στις παραπάνω περιοχές λήγουν αυτοδικαίως την 28-02-2003. Μετά την παραπάνω προθεσμία, οι σχετικές κατασκευές χαρακτηρίζονται αυθαίρετες και αφαιρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 έως και 6 του άρθρου αυτού. Όπου στις παραγράφους αυτές αναφέρεται η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας, νοείται αντίστοιχα η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού προσδιορίζονται ειδικότερα οι οδικοί άξονες και λοιποί χώροι στους οποίους θα διεξαχθούν Ολυμπιακά αθλήματα, και γενικά Ολυμπιακές εκδηλώσεις καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να εξαιρούνται έως και 3.000 θέσεις υπαίθριων διαφημίσεων για τις ανάγκες του χορηγικού προγράμματος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία καθώς και του προγράμματος του Οργανισμού Προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού και να προσδιορίζονται ειδικότερα οι χώροι, η χρονική διάρκεια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις τοποθέτησής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003)

 

8. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η ανάρτηση διαφημίσεων επί των καλυμμάτων των ικριωμάτων σε κτίρια των οποίων οι όψεις ανακαινίζονται, κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπλασης και ανάδειξης της περιοχής της ίδιας παραγράφου και των στοιχείων της, οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.

 

Το δικαίωμα της ανάρτησης ανήκει στην Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας και μπορεί να παραχωρείται σε τρίτους.

 

Το αντάλλαγμα που επιτυγχάνεται κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης του προγράμματος αποκατάστασης των όψεων των κτιρίων της περιοχής της παραγράφου 1. Η ανάρτηση διαρκεί όσο και οι εργασίες ανακαίνισης επί των όψεων των κτιρίων και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

9. Υπαίθρια διαφήμιση κατά την έννοια του παρόντος είναι η υπαίθρια και δημόσια προβολή με κάθε τρόπο και μέσο μηνυμάτων εμπορικού, πολιτικού, επαγγελματικού χαρακτήρα ή άλλης συναφούς δραστηριότητας κάθε μορφής, όπως επίσης και κάθε επαγγελματική επιγραφή που δεν πληροί τους όρους του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις μετά των πλαισίων, κάθε είδους υποστηριγμάτων ή άλλων πρόσθετων, σταθερών ή κινητών, κατασκευών που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτησή τους:

 

α) σε κοινόχρηστους, κοινωφελείς, δημόσιους ή δημοτικούς χώρους,

β) σε οικόπεδα ή κτίρια, περιλαμβανομένων και των εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων (υαλοπινάκων κ.λ.π.), οι οποίες είναι προσιτές στην κοινή θέα,

γ) σε σταθμούς, αφετηρίες και στάσεις αναμονής επιβατών κάθε είδους μέσων μαζικής μεταφοράς και σε περίπτερα.

 

Στην έννοια των υπαίθριων διαφημίσεων περιλαμβάνονται και τα κενά διαφημιστικά πλαίσια.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού μπορεί να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους και σε στάσεις αναμονής επιβατών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα σχετικά με τη μορφολογία και την εξωτερική χρήση των περιπτέρων, καθώς και κάθε συναφής και αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Επιτρέπονται οι επαγγελματικές επιγραφές οι οποίες τοποθετούνται στις κύριες εισόδους των κτιρίων ή στις προθήκες και τις θύρες των ισογείων καταστημάτων και γραφείων, εφόσον δηλώνουν την επωνυμία και το αντικείμενο της εντός του κτιρίου ή τμήματος αυτού ασκούμενης δραστηριότητας ή την ιδιότητα των ενοίκων και η δευτεροβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εγκρίνει τη μορφή τους, τις διαστάσεις, το είδος των χρησιμοποιούμενων υλικών, το χρωματισμό, τη θέση, τον τρόπο στερέωσής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Επιτρέπεται η σήμανση φαρμακείων με κάθετη πινακίδα στο ισόγειο του κτιρίου και η τοποθέτηση επιγραφών στην πρόσοψη ή τις προσόψεις (μία σε κάθε όψη) κτιρίου που χρησιμοποιείται στο σύνολό του ως ξενοδοχείο, τράπεζα ή δημόσια υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούνται από μεμονωμένα διακριτά στοιχεία και δεν καλύπτουν αρχιτεκτονικά μέλη του κτιρίου.

 

Στην περίπτωση που οι επαγγελματικές επιγραφές τοποθετούνται σε κτίρια, οικοδομήματα ή στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτών που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η μορφή των επιγραφών, οι διαστάσεις τους, το είδος των χρησιμοποιούμενων υλικών, ο χρωματισμός, η θέση, ο τρόπος στερέωσής τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια εγκρίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 2 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 83 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

10. Προσφυγή παραβάτη ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων κατά πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο τμήμα της πόλεως των Αθηνών, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό με τα προεδρικά διατάγματα της 21-09-1979 (ΦΕΚ 567/Δ/1979) και της 26-05-1989 (ΦΕΚ 411/Δ/1989) και δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή της παραγράφου 1 του παρόντος άδειες για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων στο τμήμα αυτό, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, λήγουν αυτοδικαίως μετά παρέλευση 40 ημερών, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, επίσης, στους άξονες των παρακάτω οδών και σε βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου: Συγγρού (από το ύψος των οδών Ζίννη και Αμβρόσιου Φραντζή) μέχρι την κατάληξή της στη Λεωφόρο Ποσειδώνος - Φαληρικό Δέλτα, Κηφισίας (εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου από το ύψος της Λεωφόρου Καποδιστρίου έως την Λεωφόρο Ολυμπιονίκη Σπύρου Λούη). Το βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου λογίζεται πέραν των πλατειών και αλσυλίων εκατέρωθεν κάθε οδού. Άδειες για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, λήγουν αυτοδικαίως μετά παρέλευση πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης στους άξονες των παρακάτω οδών και σε βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου: Βασιλίσσης Σοφίας (περιλαμβανομένων και των πλατειών Μαβίλη και Ευαγγελικής Σχολής και του αλσυλλίου Αγίου Ανδρέα), Μιχαλακοπούλου (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Φειδιππίδου), Αλεξάνδρας, Αρδηττού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ηλιουπόλεως (από την αρχή της οδού μέχρι τα όρια του Δήμου Αθηναίων), Βουλιαγμένης (από την αρχή της οδού και μέχρι τα όρια του Δήμου Αθηναίων), Καλλιρρόης (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Αμβρόσιου Φραντζή), Συγγρού (από το ύψος των οδών Χατζηχρήστου και Βούρβαχη μέχρι το ύψος των οδών Ζίννη και Αμβρόσιου Φραντζή), Αμβρόσιου Φραντζή (από την οδό Συγγρού μέχρι την οδό Καλλιρρόης), Κηφισίας (από την αρχή της οδού και μέχρι τα όρια του Δήμου Αμαρουσίου), Μεσογείων (από την αρχή της οδού και μέχρι τα όρια του Δήμου Αθηναίων), Πατησίων ή 28ης Οκτωβρίου (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Αγίου Μελετίου), Αχαρνών (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Αγίου Μελετίου), Πειραιώς ή Παναγή Τσαλδάρη (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Πέτρου Ράλλη). Το βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου λογίζεται πέραν των πλατειών και αλσυλίων εκατέρωθεν κάθε οδού. Άδειες για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, λήγουν αυτοδικαίως μετά παρέλευση σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 2 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 83 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

12. Αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή αυτού του άρθρου είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και κατ' έφεση το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η προσφυγή ασκείται εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και εκδικάζεται υποχρεωτικά εντός 15 ημερών από την κατάθεσή της. Η απόφαση δημοσιεύεται εντός 15 ημερών από τη συζήτηση.

 

Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπάγονται με το παρόν και όλες οι σχετικές εκκρεμείς δίκες. Ο προσφεύγων υποχρεούται να κοινοποιεί τα δικόγραφα στην Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας εντός 2 ημερών από της καταθέσεώς τους στη γραμματεία του Δικαστηρίου. Η παράλειψη κοινοποίησης καθιστά απαράδεκτη κάθε συζήτηση της υπόθεσης. Η Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας μπορεί να παρεμβαίνει χωρίς προδικασία με δήλωσή της καταχωρούμενη στα πρακτικά σε κάθε δίκη μεταξύ τρίτων που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Ένδικες αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές και λοιπά ένδικα βοηθήματα, καθώς και δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τις οποιεσδήποτε σχέσεις μεταξύ διαφημιστών, διαφημιζομένων και εκμισθωτών χώρων υπαίθριας διαφήμισης ούτε κωλύουν καθ' οιονδήποτε τρόπο ούτε αναστέλλουν την καθαίρεση των αυθαίρετων υπαίθριων διαφημίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 83 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 2 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004).

 

13. Στους κυρίους, τους δικαιούχους και σε όσους μισθώνουν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήμισης, ως διαφημιστές ή διαφημιζόμενοι, κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο το ύψος του οποίου ανέρχεται ανά εξάμηνο από 30.000 μέχρι 50.000 €. Σε όσους διατηρούν τις υπαίθριες διαφημίσεις και μετά την αυτοδίκαιη λήξη των αδειών τοποθέτησής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου ανέρχεται ανά εξάμηνο από 30.000 μέχρι 50.000 €. Τα ανώτατα και κατώτατα όρια των ανωτέρω προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών. Τα πρόστιμα καταλογίζονται και εισπράττονται από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Όταν υπαίτια της παράβασης είναι διαφημιστική εταιρεία κατά της οποίας έχουν ήδη επιβληθεί, τουλάχιστον δύο φορές, πρόστιμα κατά τα προηγούμενα εδάφια, μπορεί να της αφαιρείται από την εκδούσα αρχή η άδεια άσκησης δραστηριότητας εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων προσωρινά μέχρι ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση νέας παράβασης η άδεια αφαιρείται οριστικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 83 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 148 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

14. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπως κάθε φορά ισχύει, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και με χρηματική ποινή έως 100.000 €, διπλασιαζόμενων των ποινών αυτών σε περίπτωση υποτροπής. Οι Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι Ανώνυμων Εταιρειών, οι διαχειριστές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση των νομικών προσώπων άλλης μορφής, καθώς και οι οικείες δημοτικές αρχές ή δημοτικές επιχειρήσεις, που αναθέτουν διαφημιστικές πράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου τιμωρούνται ως αυτουργοί, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 83 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.