Νόμος 2938/01 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων καταρτίζει:

 

α) Το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.

 

β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, διάρκειας τριών ετών, το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους. Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο περιγράφονται με χρονοδιάγραμμα οι επιδιωκόμενοι στόχοι, με προσδιορισμό των μέσων και των ενεργειών που προορίζονται για την επίτευξή τους και με αποτίμηση του κόστους πραγματοποίησης αυτών. Καθορίζονται επίσης οι εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησής τους.

 

2. Το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εγκρίνονται με κοινή τους απόφαση και κατατίθενται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να αναθεωρεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο, γνωστοποιώντας την απόφασή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η αναθεώρηση ισχύει μετά την πάροδο ενός μήνα από τη γνωστοποίησή της στους παραπάνω Υπουργούς, εφόσον κανείς τους δεν προβάλλει αντιρρήσεις γι' αυτήν και κατατίθεται, μετά την οριστικοποίησή της, στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της. Στις περιπτώσεις αυτές τροποποιείται αναλόγως και το Συμβόλαιο Διαχείρισης του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 3 του νόμου 2414/1996 εφαρμόζονται αναλόγως και στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.