Νόμος 2941/01 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τμήμα της έκτασης του αεροδρομίου Ελληνικού επί του οποίου σήμερα ευρίσκεται το κτιριακό συγκρότημα του Ανατολικού Αεροσταθμού, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 36.500 m2 περίπου, το οποίο περιλαμβάνει τα κτίρια αναχωρήσεων, αφίξεων, ναυλωμένων (chartered) πτήσεων, καθώς και το γειτονικό κτίριο, του τελωνείου, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 10.000 m2 περίπου, και ο περιβάλλων τα ανωτέρω κτίρια χώρος, όπως το εμβαδόν και τα όρια αυτού θα οριστούν επί σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας, χαρακτηρίζεται Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα των άρθρων 12Α και 12Γ του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 180/1946, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 827/1948. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, ορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης στο ανωτέρω Τουριστικό Κτήμα. Οι χρήσεις που ορίζονται είναι από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος της 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/1987), όπως ισχύει Τα υφιστάμενα, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, κτίρια θεωρούνται νόμιμα. Για τη νομιμότητά τους εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

2. Η διοίκηση και διαχείριση του ακινήτου αυτού και των επ' αυτού κτιρίων ανατίθεται δια του παρόντος στην Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.