Νόμος 3016/02 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Επιδόματα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού χορηγείται από 01-01-2002 ειδικό μηνιαίο επίδομα λόγω των ειδικών συνθηκών που επιβάλλει η αναγκαιότητα για επίσπευση και υλοποίηση των τουριστικών επενδύσεων, καταβαλλόμενο κατά βαθμό ή κατηγορία ως εξής:

 

Γενικός Διευθυντής: 259 ευρώ

Διευθυντής: 244 ευρώ

Προϊστάμενος Τμήματος: 229 ευρώ

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορία: 204 ευρώ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορία: 189 ευρώ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορία: 174 ευρώ

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατηγορία: 159 ευρώ

 

Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος θα καλυφθεί από ειδικό επιπλέον έσοδο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το οποίο θα προκύψει από το ανάλογο ποσό εκ της διανομής κερδών προ φόρων του Δημοσίου, ως μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.

 

Τούτο θα καταβάλλεται μηνιαία από την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία και θα συμψηφίζεται κατά τη σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17)β του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) και με το άρθρο μόνο της υπουργικής απόφασης με αριθμό 2/12381/0022/2006 (ΦΕΚ 528/Β/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.