Νόμος 3166/03 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Μεταθέσεις δημοσιογράφων μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπαλλήλων Κλάδων των Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μεταθέσεις των μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσιογράφων και των υπαλλήλων Κλάδων των Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

 

2. Οι δημοσιογράφοι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Κλάδων των Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που έχουν τα προσόντα να στελεχώσουν τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό και υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία ή στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, υποβάλλουν αιτήσεις τον Απρίλιο κάθε έτους, δηλώνοντας με σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις τους, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να μετατεθούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων η Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού ανακοινώνει εγγράφως, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, τις προς πλήρωση θέσεις στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας για το ίδιο έτος.

 

3. Οι δημοσιογράφοι, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι υπάλληλοι που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να μετατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία όταν συμπληρώσουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο. Η μετάθεση δημοσιογράφου ή υπαλλήλου μπορεί να πραγματοποιηθεί και προτού παρέλθει τριετία είτε για υπηρεσιακούς λόγους είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου είτε εάν έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα. Ανώτατο όριο συνεχούς παραμονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ορίζεται η εξαετία, μετά τη συμπλήρωση της οποίας μετατίθενται υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6)γ του άρθρου 9 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010).

 

4. Η συνολική υπηρεσία των υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στο εξωτερικό δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δέκα έτη στο σύνολο της υπηρεσίας τους στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας μετά τη συμπλήρωση της οποίας δεν επιτρέπεται νέα τοποθέτησή τους σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας.

 

5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να εξαιρούνται έως δύο (2) υπάλληλοι από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, οι οποίοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τις γλώσσες τουρκική, αρμενική, αραβική, γεωργιανή, ρωσική, κινεζική και ιαπωνική, από τις διατάξεις του άρθρου αυτού για το χρονικό περιορισμό τοποθέτησης ή απόσπασης σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας αντίστοιχων χωρών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.