Νόμος 3166/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Σύσταση, τοπική Αρμοδιότητα και έδρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας συνιστάται, αλλάζει τάξη ή καταργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

 

2. Με το προεδρικό διάταγμα της σύστασης καθορίζεται η τάξη, η έδρα και η περιφέρεια Αρμοδιότητας του Γραφείου. Η περιφέρεια Αρμοδιότητας των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με την περιφέρεια της ελληνικής διπλωματικής ή προξενικής αρχής στην έδρα της οποίας λειτουργεί.

 

3. Όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, μπορεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας να τοποθετούνται ως Σύμβουλοι ή Ακόλουθοι Τύπου υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας, καθώς και δημοσιογράφοι του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις των περιπτώσεων β' και ε' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 13, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

 

4. Με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ή του μέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης είναι δυνατόν να προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας κάθε τάξεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ή του μέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης είναι δυνατή η επανέναρξη λειτουργίας Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 6)α του άρθρου 9 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.