Νόμος 3185/03 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Υπαλληλικά θέματα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Η θητεία του Γενικού Επιθεωρητή ορίζεται τριετής. Η θητεία αυτή δύναται να ανανεωθεί για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και τυχόν απόσπαση είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου.

 

Σε κάθε περίπτωση η θητεία ήδη τοποθετημένου Γενικού Επιθεωρητή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου Γενικού Επιθεωρητή. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του νόμου 2801/2000.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.