Νόμος 3208/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 1734/1987 και 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2Β του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987, όπως ισχύει, μετά τη φράση εγκαταστάσεων ύδρευσης και άρδευσης προστίθεται η φράση εγκαταστάσεων Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

 

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2Β του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987 προστίθεται νέο εδάφιο, που 1 έχει ως εξής:

 

{Ειδικά για εγκαταστάσεις τυροκομείων, μελισσοκομείων, υδροτριβείων και ιχθυοτροφείων, η κατά χρήση παραχώρηση γίνεται και προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και προς φυσικά πρόσωπα.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 38 του νόμου 1845/1989 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Ομοίως για την υποβοήθηση του έργου της προστασίας και ιδιαίτερα της πρόληψης πυρκαγιών των δασών και δασικών εκτάσεων, μπορεί ο δασάρχης σε ορισμένες ο δραστηριότητες της υπηρεσίας να εντάσσει και υπηρεσίες εθελοντών πολιτών που ανήκουν σε οργανωμένους 5 ομίλους ή συλλόγους ή επιτροπές. Τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται αποζημίωσης.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 1845/1989 προστίθενται περιπτώσεις ζ' και η', που έχουν ως εξής:

 

{ζ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδος ΔΕ9 τεχνικών χειριστών μηχανημάτων.

η. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδος ΔΕ6 τεχνικών δομικών έργων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.