Νόμος 3262/04 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 

2. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που τροποποιεί το άρθρο 41Γ του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3057/2002, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

3. Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου αρχίζει την 01-01-2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.