Νόμος 3438/06 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι δαπάνες λειτουργίας του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και της Ειδικής Επιστημονικής Γραμματείας καλύπτονται από τους πόρους που προέρχονται από τα έσοδα του Ειδικού λογαριασμού Πετρελαιοειδών, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 3054/2002 (ΦEK 230/Α/2002) και δεν βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των πόρων αυτών στο Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, η οικονομική διαχείρισή τους από αυτό και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια. Η στέγαση του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και της Ειδικής Επιστημονικής Γραμματείας γίνεται με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τους πόρους του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 3489/2006 (ΦΕΚ 205/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.