Νόμος 3438/06

Ν3438/2006: Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3438/2006: Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης, (ΦΕΚ 33/Α/2006), 14-02-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο

 

Άρθρο 1: Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής

Άρθρο 3: Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργίας του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής

Άρθρο 4: Ειδική Επιστημονική Γραμματεία

Άρθρο 6: Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής

 

Μέρος Δεύτερο: Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης

 

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-02-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.