Νόμος 3458/06 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Αγωγές περί ακυρότητας και ακυρωσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22, του άρθρου 23 και του άρθρου 24 δεν κωλύουν τις αγωγές για αναγνώριση της ακυρότητας ή ακυρωσίας ή κήρυξης του ανενεργού δικαιοπραξιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ι)β' του άρθρου 11 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.