Νόμος 3458/06 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Καθήκον ενημέρωσης των γνωστών πιστωτών και δικαίωμα αναγγελίας των απαιτήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφόσον προβλέπεται η αναγγελία της απαίτησης για την αναγνώρισή της ή προβλέπει ότι είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση των μέτρων εξυγίανσης στους πιστωτές που έχουν στην Ελλάδα την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική τους έδρα ο διαχειριστής, όπου προβλέπεται, διαφορετικά οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν και τους πιστωτές οι οποίοι είναι γνωστοί και έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική τους έδρα σε άλλα κράτη - μέλη. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 16 και 18 παράγραφος 3.

 

2. Αν παρέχεται στους πιστωτές που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα το δικαίωμα να αναγγέλλουν τις απαιτήσεις τους ή να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με αυτές, το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στους πιστωτές που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική τους έδρα σε άλλα κράτη - μέλη. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.