Νόμος 3508/06

Ν3508/2008: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3508/2006: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (ΦΕΚ 249/Α/2006), 16-11-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Αντικατάσταση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969

Άρθρο 2: Συμπλήρωση του άρθρου 30 του νόμου 2945/2001

Άρθρο 3: Τροποποίηση - συμπλήρωση των άρθρων 14 και 29 του νόμου 2637/1998

Άρθρο 4: Παράταση θητείας μελών Διοικητικών Συμβουλίων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Άρθρο 5: Συμπλήρωση του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 2810/2000

Άρθρο 6: Συμπλήρωση του άρθρου 5 του νόμου 2040/1992

Άρθρο 7: Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 30 του νόμου 3147/2003

Άρθρο 8: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-11-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.