Νόμος 3508/06 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Συμπλήρωση του άρθρου 5 του νόμου 2040/1992


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 5 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 29 του άρθρου 20 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005), προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Οι δικηγόροι που υπηρετούν με έμμισθη εντολή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με απόφαση του Υπουργού, μπορεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εφόσον συναινούν, σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση. Κατά το χρόνο αυτόν παύει η καταβολή των αποδοχών από την οργανική θέση που κατείχαν και το σύνολό τους βαρύνει το νομικό πρόσωπο, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.