Νόμος 3534/07

Ν3534/2007: Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3534/2007: Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 40/Α/2007),

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους ελληνικούς αερολιμένες

 

Άρθρο 8: Επιθεωρητές ασφάλειας πτήσεων

 

Κεφάλαιο Β: Συσκευή ελέγχου (ταχογράφους)

 

Άρθρο 12: Κυρώσεις

Άρθρο 14: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις για τις χερσαίες μεταφορές και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 15: Χορήγηση αδειών οδήγησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιων και ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις θεμάτων για τις επιβατικές μεταφορές

Άρθρο 18: Εμπορευματικό Κέντρο στο Νομό Θεσσαλονίκης

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις θεμάτων φορτηγών δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις για συνεργεία εξυπηρέτησης οχημάτων

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις σχετικές με τις σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες

Άρθρο 23: Ευρυζωνικά Δίκτυα και άλλες διατάξεις

Άρθρο 24: Διεύρυνση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 27

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-02-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.