Νόμος 3708/08 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3057/2002 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3372/2005 (ΦΕΚ 187/Α/2005), προστίθενται τα εξής:

 

{Η διοργανώτρια αρχή της αθλητικής εκδήλωσης με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) και κατ' εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης [Α] 62038/30-12-2005 του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 1983/Β/2005) τηρεί Μητρώο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των προσώπων εκείνων, σε βάρος των οποίων επιβάλλονται πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις από τα αρμόδια όργανα ή τη Δικαστική Αρχή, για παραπτώματα ή παραβάσεις και αξιόποινες πράξεις σχετικές με την εκδήλωση αντιαθλητικής ή βίαιης συμπεριφοράς εντός ή εκτός γηπέδων με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Εφόσον πρόκειται για πειθαρχικές κυρώσεις, τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα των οικείων ομοσπονδιών ή επαγγελματικών ενώσεων, ως και η επιτροπή φιλάθλου πνεύματος του άρθρου 130 του παρόντος κατά περίπτωση και, εφόσον πρόκειται για ποινικές κυρώσεις, ο αρμόδιος εισαγγελέας υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί στις οικείες διοργανώτριες αρχές τα στοιχεία των προσώπων, στα οποία έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου. Στην περίπτωση ποινικών κυρώσεων η διαβίβαση γίνεται με κοινοποίηση της εισαγγελικής διάταξης της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 41ΣΤ του παρόντος και στις οικείες διοργανώτριες αρχές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.