Νόμος 3372/05 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Για την έκδοση, διάθεση και γενικά τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004), εφαρμόζεται από τις οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές, ηλεκτρονικό σύστημα. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997), όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές, με την εισαγωγή και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, θέμα ή λεπτομέρεια. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η έκδοση κάρτας φιλάθλου, η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων φιλάθλων, καθώς και συστήματος κεντρικής διαχείρισης εισιτηρίων θεάματος, που να συνεργάζεται, μέσω της κάρτας φιλάθλου, με την κεντρική βάση δεδομένων, οι υπεύθυνοι για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων, που αυτά παράγουν, οι φορείς και τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ο χρόνος τήρησης αυτών και ο τρόπος καταστροφής τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται, ότι η μέριμνα και ο καθορισμός των σχετικών διαδικασιών για την τοποθέτηση του ως άνω ηλεκτρονικού συστήματος ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε χρέωση των, κατά τις κείμενες διατάξεις, υπόχρεων (διοργανωτριών αρχών, Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας ή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται ο τρόπος ελέγχου του αριθμού των διακινούμενων εισιτηρίων των αγώνων από τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41Ε του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3057/2002, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που προορίζονται για τη διεξαγωγή των αγώνων των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου μετέχουν Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείας ή Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, τοποθετούνται ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των χώρων και των προσώπων, που ευρίσκονται σε αυτούς. Με αυτά πραγματοποιείται η λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας ή εικόνας και ήχου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη μιας αθλητικής συνάντησης.}

 

3. Από την εφαρμογή των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3057/2002 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 3262/2004 και απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε συνδέσμους φιλάθλων για λογαριασμό των μελών τους. Εφεξής τα ως άνω μέλη προμηθεύονται τα ειδικώς γι' αυτά εκδιδόμενα εισιτήρια, ατομικά, και κατά τη διαδικασία, που τα προμηθεύονται και οι λοιποί μη οργανωμένοι σε συνδέσμους φιλάθλων, φίλαθλοι, απαγορευμένου του καθορισμού ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων που να προορίζονται, αποκλειστικά, για τις θέσεις των μελών των συνδέσμων φιλάθλων.

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 41Ζ του νόμου 2725/1999, όπως αυτή ισχύει τροποποιηθείσα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου 3262/2004, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Σε αθλητικό σωματείο, Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία ή Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών η διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) μιας ή περισσοτέρων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο, Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία ή Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών και πρόστιμο για τα αθλητικά σωματεία τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, για τις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες ή Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, και ειδικά για τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες που αγωνίζονται στην Α' Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου, καθώς και τις ΚΑΕ που αγωνίζονται στην Α1 Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) €.

 

Ειδικά για την περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους αθλητικού σωματείου Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας ή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών επιβάλλεται η ποινή της διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) για μια ή περισσότερες αγωνιστικές συναντήσεις με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο, Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία ή Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών και πρόστιμο ως εξής:

 

i) Για κάθε συμπεριφορά βίας και ιδίως για περιορισμένης εκτάσεως επεισόδια (ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, χρήση βεγγαλικών, φωτοβολίδων, κροτίδων και λοιπών πυροτεχνημάτων στις εξέδρες, υβριστικά συνθήματα, που απευθύνονται εναντίον των διαγωνιζόμενων ομάδων και των συντελεστών των αγώνων), επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για μία (1) αγωνιστική ή πρόστιμο:

 

Από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Α' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τις ομάδες της Β' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ έως επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Β' Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από χίλια (1.000) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων.

 

ii) Για συμπλοκές μεταξύ οπαδών αντιπάλων ομάδων, μεταξύ των οπαδών και παραγόντων των ομάδων ή μεταξύ παραγόντων των ομάδων είτε εντός του γηπέδου (κερκίδες αποδυτήρια κ.λ.π.) είτε στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, που συνδέεται με αυτόν, χωρίς να επηρεάζουν τη διεξαγωγή του αγώνα και χωρίς να προκαλείται τραυματισμός ή προσωρινή διακοπή του αγώνα, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για μία (1) αγωνιστική και πρόστιμο:

 

Από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις ομάδες της Α' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για τις ομάδες της Β' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Β' Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων.

 

iii) Για εκτεταμένες συμπεριφορές βίας ή επεισοδίων που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αθλητών ή παραγόντων των ομάδων ή συντελεστών των αγώνων ή την προσωρινή διακοπή του αγώνα, καθώς και όταν απευθύνονται από τους οπαδούς εκφράσεις ή συνθήματα αντεθνικού ή ρατσιστικού περιεχομένου, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για δύο (2) αγωνιστικές και πρόστιμο:

 

Τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις ομάδες της Α' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Β' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Β' Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων.

 

iv) Για εκτεταμένες συμπεριφορές βίας ή επεισοδίων που προκαλούν την οριστική διακοπή αγώνα ή τη μη έναρξη αυτού, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον πέντε (5) αγωνιστικών και πρόστιμο:

 

Τουλάχιστον εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ για τις ομάδες της Α' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για τις ομάδες της Β' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Β' Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων.

 

Σε περίπτωση υποτροπής για τις ανωτέρω (i), (ii), (iii), (iv) περιπτώσεις οι ανωτέρω ποινές διπλασιάζονται και επιβάλλεται η απαγόρευση της τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων τους, ως γηπεδούχων, των υπαίτιων αθλητικών σωματείων Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας ή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών.

 

Για τις μεταξύ του έχοντος τα δικαιώματα μετάδοσης τηλεοπτικού σταθμού και του τιμωρηθέντος αθλητικού σωματείου ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας ή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών σχέσεις, η κατά τα προαναφερόμενα μη μετάδοση του αγώνα, θεωρείται ως υπαίτια μερική αδυναμία παροχής.

 

Σε κάθε περίπτωση νέας υποτροπής, μετά την πρώτη, επιβάλλονται οι ποινές της πρώτης υποτροπής προσαυξανόμενες με την ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) κατά μία (1) αγωνιστική ημέρα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.