Νόμος 3938/11 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας του άρθρου 3, καταργούνται τα εδάφια γ' και δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), καθώς και οι αποφάσεις υπ' αριθμόν 4000/1/45-ΙΑ/06-10-2008 (ΦΕΚ 2129/Β/2008) των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 4000/1/45-ΚΒ/17-07-2009 (ΦΕΚ 1467/Β/2009) του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

2. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται:

 

α. το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 330/1947 και

 

β. το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 3772/2009 (ΦΕΚ 112/Α/2009).

 

3. Τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται ο νόμος 3585/2007 εκτός των παραγράφων 1 και 2)γ του άρθρου 3 και των άρθρων 29, 37 - 45, 47, 49 - 51, 52 παράγραφος 1, 55 και 56. Τα καθήκοντα του άρθρου 46 του νόμου 3585/2007 συνεχίζουν να ασκούνται για τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.