Νόμος 3983/11 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Παραρτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου τα Παραρτήματα Ι έως VI που ακολουθούν.

 

Παράρτημα Ι: Χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής για τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης

Παράρτημα II: Θαλάσσιες υποπεριοχές

Παράρτημα ΙΙΙ: Ενδεικτικοί κατάλογοι χαρακτηριστικών, πιέσεων και επιπτώσεων

Παράρτημα IV: Ενδεικτικός κατάλογος των χαρακτηριστικών του πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων

Παράρτημα V: Προγράμματα παρακολούθησης

Παράρτημα VI: Προγράμματα μέτρων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.