Νόμος 4038/12 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το τέλος του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 και μετά το τέλος του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης:

 

α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του νόμου 3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις,

 

β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο νόμο [Ν] 612/1977 (ΦΕΚ 164/Α/1977) και στο άρθρο 42 του νόμου [Ν] 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α/1981), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.}

 

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 4024/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης εξαιρούνται της μείωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α', οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου 3075/2002 και του άρθρου 3 του νόμου 3513/2006 (ΦΕΚ 265/Α/2006), αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 3075/2002 και του άρθρου 3 του νόμου 3513/2006 (ΦΕΚ 265/Α/2006), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.