Νόμος 4061/12 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων ή οικοπέδων που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, και 5 του άρθρου 2 του νόμου 666/1977. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρατείνεται από τότε που έληξε έως 22-03-2024 και για 5 ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 431/1968 και του άρθρου 2 του νόμου 666/1977 είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 2128/95263/2017 απόφαση (ΦΕΚ 3311/Β/2017), με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου 4673/2020 (ΦΕΚ 52/Α/2020).

 

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 634/1977 (ΦΕΚ 186/Α/1977) για την υποβολή δήλωσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 3958/1959, παρατείνεται από τότε που έληξε έως 22-03-2024 και για 5 ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 2128/95263/2017 απόφαση (ΦΕΚ 3311/Β/2017), με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου 4673/2020 (ΦΕΚ 52/Α/2020).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να παρατείνονται για 2 ακόμα έτη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.