Νόμος 4277/14 - Άρθρο 59

Άρθρο 59


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

To άρθρο 21 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην παράγραφο 7 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3863/2010 και το άρθρο 40 του νόμου 3996/2011, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθρου 13 του νόμου 3460/2006, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 3660/2008, του νόμου 3526/2007, καθώς και των νόμων 3746/2009 άρθρο 75, 3762/2009 άρθρο 32, 2366/1995 άρθρο 3 και 3518/2006 άρθρο 69 είναι χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης δίχως να συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου του άρθρου 40 του νόμου 3996/2011.}}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 92 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.