Νόμος 4302/14 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Δράσεις προώθησης της Εφοδιαστικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι, αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, οι εξής:

 

α) το Τμήμα Λειτουργίας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

 

β) Το τμήμα Υποστήριξης Περιφερειών, Μητρώων Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

 

γ) το Τμήμα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Χωροθεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

 

δ) το Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα ενημερώνουν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με τα ειδικότερα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύναται να εξειδικεύονται τα στοιχεία αυτά, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τον τρόπο υποβολής τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.