Νόμος 4605/19 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4302/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Το τμήμα Υποστήριξης Περιφερειών, Μητρώων Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες) μπορεί να εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος, εφόσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής κατά τις κείμενες διατάξεις. Για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής ισχύουν οι όροι δόμησης των βιομηχανικών κτηρίων.

 

Σε περιοχές που επιτρέπονται οι εμπορικές αποθήκες και όχι βιομηχανικά κτίρια, επιτρέπεται η εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής με τους όρους δόμησης που ισχύουν για τις εμπορικές αποθήκες. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται:

 

α) οι κύριες δραστηριότητες της περίπτωσης β' του άρθρου 1,

β) οι δευτερεύουσες συμπληρωματικές δραστηριότητες της περίπτωσης β' του άρθρου 1, εξαιρουμένων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων,

γ) η αποθήκευση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.