Νόμος 4313/14 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 1108/1980, 2773/1999, 4199/2013 και 4233/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1108/1980 (ΦΕΚ 304/Α/1980) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6: Χρήση εναλλακτικών καυσίμων για την κίνηση οχημάτων

 

1. Επιτρέπεται με τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού καυσίμου φιλικού προς το περιβάλλον για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού, με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού καυσίμου φιλικού προς το περιβάλλον για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής οχημάτων μεταφοράς υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού καυσίμου προς εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων διανομής των ανωτέρω καυσίμων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου της ασφαλούς κυκλοφορίας και λειτουργίας αυτών.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων κείμενων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

 

Με τη δημοσίευση των αποφάσεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα καταργείται.}

 

2. Το άρθρο 45 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) καταργείται.

 

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 12 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη μετασκευή των κινητήρων οχημάτων σε κινητήρες διπλού καυσίμου, ήτοι συμβατικού καυσίμου και αερίου καυσίμου (πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG ή υγραερίου LPG), χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς R-110 και R-67 της ΟΕΕ/ΗΕ.}

 

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 115 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2014) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.