Νόμος 4369/16 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 31 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 4033/2011, το άρθρο 16 παράγραφος 2 του νόμου 4224/2013 και τελικώς με το άρθρο 46 του νόμου 4325/2015 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 31

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 193 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 3581/2007 (ΦΕΚ 140/Α/2007) και προβλέπει αποσπάσεις προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), στις οποίες το Δημόσιο κατέχει αμέσως ή εμμέσως την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2016.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.